Zakończyła się 2. edycja OOWoR


Zakończyła się 2. edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie, współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 12 kwietnia 2018 r. na Wydziale Teologii  UWM odbył się Finał, w którym wzięło udział 11 zespołów 2-osobowych z 11 województw naszego kraju. 

Patronatem  honorowym Finał Olimpiady objęli: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.

O godz. 8.3o  młodzież ponadgimnazjalna przystąpiła do I części finału, a mianowicie do rozwiązania testu składającego się z 30 skategoryzowanych pytań o zróżnicowanym stopniu trudności. Autorem testu jest ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM.  

Po tej części  finału, która trwała 45 minut, młodzież wraz ze swoimi nauczycielami-opiekunami udała się do Biblioteki WSD MW, by „spotkać się z Mikołajem Kopernikiem”. Ks. dr Tomasz Garwoliński – dyrektor Biblioteki „Hozjanum” pokazał najciekawsze stare druki zawierające m.in.  notatki naszego Wielkiego Astronoma. 

Komitet Główny Olimpiady w składzie: Grażyna Przasnyska - przewodnicząca, dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM – sekretarz, ks. dr Zdzisław Kieliszek,  ks. dr Wojsław Czupryński  oraz dr Maria Piechocka-Kłos – przewodnicząca Komitetu Okręgowego, w tym czasie sprawdził testy. O godz. 10.oo rozpoczęła się Gala, którą poprowadził redaktor naczelny Telewizji Regionalnej – Maciej Wróbel. 

Gości powitał ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM  - dziekan Wydziału Teologii UWM w Olsztynie. Ks. dr Michał Tunkiewicz – koordynator Olimpiady, przedstawił „Olimpiadę w liczbach”, zaś  Grażyna Przasnyska – przewodnicząca Komitetu Głównego, przedstawiła przebieg Olimpiady, ukazując jest pozytywy (w oparciu o relacje uczestników).

Ks. dziekan wszystkim finalistom przekazał „indeks” na studia na kierunku  Nauk o Rodzinie, natomiast Wicemarszałek województwa Warmińsko-Mazurskiego Wioletta Śląska-Zyśk obdarowała ich upominkami.

Do II części finału, tj. debaty nt.: Jakiej polityki prorodzinnej potrzebuje Polska? zakwalifikowało się 5 zespołów z: Ciechanowa, Chrzanowa, Częstochowy, Lublina i Przemyśla. O numerze stolika, przy którym zasiadła młodzież i kolejności odpowiedzi decydował los.

Komisja Oceniająca składała się z 9 osób: Grażyna Przasnyska, Przewodnicząca Komitetu Głównego OWoR; Katarzyna Koplińska – Wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim; Edyta Markowicz, Pełnomocnik Wojewody ds. Rodziny; ks. dr Zdzisław Kieliszek, Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Teologii UWM; dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM - Sekretarz Komitetu Głównego OWoR, Kierownik Katedry NoR; dr Mariusz Wawrzyniak, Dziekan Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych OSW; Błażej Gawroński - DyrektorMiejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie oraz Radosław Bartoszek i Jakub Kolber,  uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie. Oceniając w jawny sposób wypowiedzi młodzieży w skali od 1 do 10 punktów, Komisja wyłoniła laureatów.

Koordynator Olimpiady podziękował nauczycielom-opiekunom za ich wkład włożony w przygotowanie młodzieży do Finału wręczając stosowne podziękowanie, zaś pani Katarzyna Koplińska w imieniu marszałka województwa warmińsko-mazurskiego przekazała okolicznościowe upominki. Zespoły uczestniczące w debacie zostały także obdarowane przez Panią Starostę Powiatu Olsztyńskiego, którą reprezentował Wojciech Ruciński – członek Zarządu.

Zespoły, które zajęły 4 i 5 miejsce (z Ciechanowa i Chrzanowa), zostały nagrodzone przez Organizatora Olimpiady Kartą Podarunkową. Trzecią nagrodę ufundował Wojewoda warmińsko-Mazurski, drugą – marszałek  województwa warmińsko-mazurskiego. Pierwszą nagrodę (tygodniowy wyjazd do Chorwacji) ufundowało biuro turystyczne „Cezar”, którą osobiście wręczył zwycięzcom Wojciech Hanelt – dyrektor biura.

Poniższa tabela przedstawia finalistów i laureatów tegorocznej finałowej 2. edycji Olimpiady Wiedzy o rodzinie.

Finaliści i laureaci
2.edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie 

12 kwietnia 2018 r. 

Województwo

Laureaci/Finaliści

Szkoła

 

Miejsce

Podkarpackie

 

Magdalena Konopka

I LO Przemyśl

1

Laureaci

Klaudiusz Misiak

Śląskie

 

Tomasz Feliks Kinkel

Katolickie LO Częstochowa

2

Laureaci

Piotr Jan Pundyk

Małopolskie

 

Weronika Banasik

LO Chrzanów

3

Laureaci

Kornel Pieszchała

Lubelskie

 

Daria Szelachowska

XXI LO Lublin

 

Finaliści

Katarzyna Wójcik

Mazowieckie

 

Aleksandra Janiszewska

I LO Ciechanów

 

Finaliści

Honorata Mućka 

Kuj.-pomorskie

Hanna Szawluk

III LO Bydgoszcz

 

Finaliści

Julia Weronika Krych

Łódzkie

 

Julita Agata Mosek

ZSPiPO-W nr 3

Piotrków Tryb.

 

Finaliści

Adrian Sebastian Dobrowolski

Opolskie

Klaudia Chmielowska

ZSO nr 1 Prudnik

 

Finaliści

Agata Mazurek

Pomorskie

 

Wiktoria Gafka

I LO Kartuzy

 

Finaliści

Wiktoria Plichta

Świętokrzyskie

 

Bartłomiej Sowiński

LO Staszów

 

Finaliści

Jakub Kozłowski

Warm.-Mazurskie

Julia Wądołowska 

II LO Pisz 

 

Finaliści

Paulina Zielińska

 

Olsztyn, 12 kwietnia 2018 r. Ks. dr Michał Tunkiewicz - koordynator Olimpiady