XXVII Olimpiada Teologii Katolickiej

Program Finału Diecezjalnego 

12 stycznia (czwartek) 

Orędzie fatimskie jako znak nadziei dany przez Miłosiernego Ojca 

10 50 wyjaśnienie zasad Olimpiad, sala nr 2

11 00 rozpoczęcie testu, sala nr 2

11 45 zakończenie testu

1150 występ alumnów WSD „Hosianum”, Kościół seminaryjny

 ok. 13  Ogłoszenie wyników Olimpiady