Wykłady otwarte: Disputationes Theologicae

Ks. dr hab. Marek Żmudzińśki, prof. UWM 
Nieomylność papieska. Kiedy Papież może się pomylić? 
12 grudnia, godz. 17.30.