Wybory do Rady Kół Naukowych UWM

Szanowni Państwo, Przewodniczący Kół Naukowych naszego wydziału i Nauczyciele Akademiccy, będący opiekunami tych Kół,
uprzejmie zapraszam 26 listopada 2021 r. (piątek) o godz. 10.00 do sali numer 2 w siedzibie Wydziału Teologii na wybory przedstawiciela naszego wydziału do Rady Kół Naukowych UWM w Olsztynie na nową kadencję. Zgodnie z Regulaminem Rady Kół Naukowych, wprowadzonym Decyzją Nr 115/2021 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 4 listopada 2021 r., czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje przewodniczącym działających Kół.


W oczekiwaniu na przybycie i z serdecznymi pozdrowieniami
ks. dr Zdzisław Kieliszek, prodziekan ds. kształcenia i studentów