Ważna publikacja naszej Pani Profesor

Jest nam niezmiernie miło poinformować,
że prof. dr hab. Anna Zellma opublikowała w wydawnictwie z poziomu II: 
Vandenhoeck & Ruprecht Verlag (Göttingen)  
współautorską monografię naukową (współautor ks. prof. Zygfryd Glaeser)
z przyznaną liczbą 300 punktów.

Tytuł monografii Die ökumenische Pädagogik von Papst Franziskus.
Auf dem Weg zu einem neuen Verständnis von Martin Luther und seinem Erbe

Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, 2021, ss. 124. 

Wprowadzenie do monografii napisał kardynał Kurt Koch, 
przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. 

Promocja książki została zaplanowana przez Wydawnictwo na 12 kwietnia 2021 roku. 

Wydawnictwo Vandenhoeck & Ruprecht Verlag,
na Wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z dnia 19 grudnia 2019 roku i 29 września 2020 r.
znalazło się na II poziomie z przyznaną punktacją 200 + 100 nauki humanistyczne, społeczne i teologiczne
(por. L.p. 34; unikatowy identyfikator wydawnictwa: 3400).  

Pani Profesor serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy do zapoznania się z monografią naukową.