VI Forum Studenckie

Koło Naukowe Teologów-Ekumenistów zaprasza do uczestnictwa

VI Forum Studenckim Problemy współczesnego Kościoła w kontekście Synodu o synodalności

22.04.2022 (piątek), rozpoczęcie o godz. 9.00, platforma Google Meet

Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/uto-zhua-wsy

 

PROGRAM

9.00                 Rozpoczęcie Forum – Jan Hasiuk, prezes KNT-E

9.10 – 9.25      ks. dr hab. Paweł Rabczyński, prof. UWM – Synodalność konstytutywnym wymiarem Kościoła

9.25 – 9.45      ks. mgr lic. Krzysztof Patejuk (Uniwersytet Nawarry w Pampelunie) 
Konstytucja Apostolska „Episcopalis Communio” i XVI Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów - wcielanie w życie zasad odnowionej synodalności

9.45 – 10.05   ks. mgr Dawid Wojdowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 
Kościół jako wspólnota modlitwy. Udział wiernych świeckich w liturgii Kościoła

10.05 – 10.20 Teresa Liczbarowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olszynie) Synod i solidarność

10.20 – 10.35 Kacper Kołodziejski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olszynie) 
Relacje państwo-Kościół

10.35 – 10.50 Karol Palczewski i Marcin Nieścigorski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
w Olszynie, WSD Elbląg) Vadececum dla biskupów dot. ekumenizmu

10.50 – 11.05 Amadeusz Babiel (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olszynie) Doświadczenie Kościoła jako wspólnoty na podstawie wybranych form duszpasterstwa młodzieży w diecezji elbląskiej

11.05 – 11.20 – dyskusja, przerwa

11.20 – 11.35 Jakub Pabian (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olszynie, WSD MW HOSIANUM) Ekumenizm jako podążanie wspólną drogą

11.35 – 11.50 Bartosz Budny (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olszynie, WSD MW HOSIANUM) Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie polskim i kanonicznym

11.50 – 12.05 Artur Adamczuk i Aleksander Halecki (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
w Olszynie, WSD Elbląg) I Synod Diecezji Elbląskiej jako przykład synodalności Kościoła lokalnego

12.05 – 12.20 Krzysztof Wołoszyn (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olszynie, WSD MW HOSIANUM) Pojęcie umysłu, duszy i świadomości w transhumaniźmie

12.20 – 12.35 Wojciech Wrąbel (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, WSD MW HOSIANUM) Apologia dotycząca zagadnień związanych z obroną życia człowieka

12.35 – 12.50 Michał Kłosowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, WSD Toruń) 
Kościół - wspólnota słuchająca czy nauczająca?

12.50 – 13.05 Krzysztof Dzikowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olszynie, WSD MW HOSIANUM) Współpraca Kościoła i nauki w budowaniu tożsamości synodalnej

13.05 – 13.20 Karolina Żebrowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olszynie) Włączanie kobiet 
w działalność instytucji Kościoła

13.20 – 13.35 Jan Hasiuk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olszynie, WSD MW HOSIANUM) Światowe Dni Młodzieży jako doświadczenie wspólnoty Kościoła

Dyskusja, podsumowanie, zakończenie

Komitet Naukowy VI Forum:

Ks. dr hab. Paweł Rabczyński, prof. UWM – przewodniczący

Ks. prof. dr hab. Janusz Bujak (USz)

Dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM

Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL

Ks. dr Filip Krauze (KUL)

Ks. dr Arkadiusz Szczepanik (AKW)

Dr Grzegorz Wodziński (CBW)

 

Komitet Organizacyjny VI Forum:

Jan Hasiuk – przewodniczący

Karolina Żabrowska

Jan Fieducik