Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego

Dziekan i Rada Wydziału Teologii

Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

mają zaszczyt zaprosić

 UROCZYSTĄ INAUGURACJĘ 

ROKU AKADEMICKIEGO

2018/2019

 która odbędzie się 5 października 2018 r.

na Wydziale Teologii

Olsztyn - Redykajny, ul. Kard. Hozjusza 15


 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do 3.10.2018 r.:

Ÿtel.  89  523-89-46

Ÿfax  89  523-80-07

Ÿe-mail: sekretariat.teologia@uwm.edu.pl


 

Program Uroczystości:

Godz. 10.00 (kościół seminaryjny):

 • Msza święta pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego dra Józefa Górzyńskiego Wielkiego Kanclerza Wydziału Teologii UWM w Olsztynie

Godz. 11.00 (aula Wydziału Teologii):

 • Uroczystość Inauguracji:
 • Hymn Państwowy
 • Powitanie Gości i przemówienie inauguracyjne ks. Dziekana Wydziału Teologii ks. dra hab. Marka Żmudzińskiego, prof. UWM
 • Wystąpienie JM Rektora UWM w Olsztynie prof. dra hab. Ryszarda J. Góreckiego
 • Wystąpienie Wielkiego Kanclerza Wydziału Teologii Ks. Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego dr Józefa Górzyńskiego
 • Wręczenie nominacji opiekunom I roku
 • Ślubowanie i immatrykulacja studentów I roku
 • Gaude Mater Polonia      
 • Wystąpienie przedstawiciela studentów i doktorantów
 • Gaudeamus