Trzeci etap Olimpiady Wiedzy o Rodzinie

Serdecznie zapraszamy na trzeci  etap Olimpiady Wiedzy o Rodzinie (Finał),  który odbędzie się w Olsztynie 5 kwietnia 2017 r. o godz. 10.3o. na Wydziale Teologii UWM (ul. Hozjusza 15, Aula Maior)

Przebieg uroczystości:

- powitanie zaproszonych gości

- informacja o dotychczasowym przebiegu Olimpiady

- debata finalistów nt.: Jakiej polityki rodzinnej potrzebuje Polska? ocenianej przez Komisję powołaną przez Komitet Główny Olimpiady

- ogłoszenie wyników III etapu

- wręczenie nagród przez fundatorów i okolicznościowe wystąpienia

Przewidywany czas zakończenia Gali ok. godz. 13.oo

 

W imieniu organizatorów:

Grażyna Przasnyska – Przewodnicząca Komitetu Głównego

Ks. dr Michał Tunkiewicz – Koordynator Olimpiady