Teologia, Teologia "30+"

Teologia - jednolite studia magisterskie

Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 10/12 semestrów
Specjalności:
• nauczycielska w zakresie religii -plan kształcenia
• formacja kapłańska (kandydaci do kapłaństwa)-plan kształcenia
• teologia -plan kształcenia
Profil absolwenta:
Absolwent zdobywa gruntowną wiedzę teologiczną. Kształcenie przygotowuje absolwenta do podejmowania określonych działań wspierających Kościół rzymskokatolicki w wypełnianiu jego zadań w świecie (specjalność nauczycielska w zakresie religii, formacja kapłańska, teologia). Absolwent jest w stanie podjąć administracyjną, organizacyjną lub wychowawczą pracę w placówkach parafialnych w Polsce i misjach zagranicznych. Jest przygotowany ponadto do pracy w świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się podejmowaniem działań i świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych. Absolwent zdobywa również umiejętności współpracy w zespołach wychowawców zajmujących się formacją intelektualną oraz religijną dzieci i młodzieży w organizacjach pozarządowych. Podczas kształcenia absolwent otrzymuje ponadto przygotowanie pedagogiczne oraz uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (specjalność nauczycielska w zakresie religii, formacja kapłańska).