Teologia, Teologia "30+"

Teologia - studia jednolite magisterskie, stacjonarne, 10/12 sem.

Teologia - folder

Jednolite studia magisterskie, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

Nauka trwa 5 lat (10 semestrów) lub dla kandydatów do kapłaństwa - 6 lat (12 semestrów).

Kwalifikacje absolwenta:
- zakres: nauczanie religii

Absolwent zdobywa gruntowną wiedzę teologiczną. Kształcenie przygotowuje absolwenta do podejmowania określonych działań wspierających Kościół rzymskokatolicki w wypełnianiu jego zadań w świecie. Absolwent jest w stanie podjąć administracyjną, organizacyjną lub wychowawczą pracę w placówkach parafialnych w Polsce i misjach zagranicznych. Jest przygotowany ponadto do pracy w świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się podejmowaniem działań i świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych. Absolwent zdobywa również umiejętności współpracy w zespołach wychowawców zajmujących się formacją intelektualną oraz religijną dzieci i młodzieży w organizacjach pozarządowych. Podczas kształcenia absolwent otrzymuje ponadto przygotowanie pedagogiczne oraz uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii (rzymskokatolickiej) oraz etyki w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Ukończenie studiów upoważnia do ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej.

- zakres: formacja kapłańska

Absolwent zdobywa gruntowną wiedzę teologiczną. Kształcenie przygotowuje absolwenta do podejmowania określonych działań wspierających Kościół rzymskokatolicki w wypełnianiu jego zadań w świecie. Absolwent jest w stanie podjąć administracyjną, organizacyjną lub wychowawczą pracę w placówkach parafialnych w Polsce i misjach zagranicznych. Jest przygotowany ponadto do pracy w świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się podejmowaniem działań i świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych. Absolwent zdobywa również umiejętności współpracy w zespołach wychowawców zajmujących się formacją intelektualną oraz religijną dzieci i młodzieży w organizacjach pozarządowych. Podczas kształcenia absolwent otrzymuje ponadto przygotowanie pedagogiczne oraz uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii (rzymskokatolickiej) w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.


Ukończenie studiów upoważnia do ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej.

- zakres: teologia

Absolwent zdobywa gruntowną wiedzę teologiczną. Kształcenie przygotowuje absolwenta do podejmowania określonych działań wspierających Kościół rzymskokatolicki w wypełnianiu jego zadań w świecie. Ponadto absolwent posiada wiedzę teologiczną z zakresu: biblistyki, filozofii, nauk humanistycznych i społecznych oraz umiejętności niezbędne do pełnienia różnych ról społecznych.

Ukończenie studiów upoważnia do ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej.

Oferta kierunku studiów teologia (wszystkie zakresy) skierowana jest także do  osób starszych lub pracujących (tzw. teologia 30+). 

Plany studiów:
1. Formacja kapłańska
2. Nauczanie religii
3. Teologia