Teologia

Chcesz lepiej zrozumieć tradycję i myśl chrześcijańską? Chcesz w duchu Ewangelii pomagać innym w rozwiązywaniu życiowych problemów? Chcesz ukazać ludziom prawdziwie ewangeliczne oblicze Kościoła? Chcesz pracować jako nauczyciel religii lub etyki? Chcesz zostać świeckim teologiem? Czujesz, że Bóg wzywa Cię do kapłańskiego życia? Troszczysz się o chrześcijańskie dziedzictwo naszego regionu, kraju i Europy? Chcesz poznać i spędzać czas z ludźmi, dla których wartości chrześcijańskie są istotne? Chcesz rozwijać swoją kreatywność i zdolności współpracy z innymi ludźmi?
TAK!!!
Zatem: studia na kierunku teologia są dedykowane właśnie dla CIEBIE!

Rozwiń swoją chrześcijańską świadomość! Zdobądź kompetencje do podjęcia pracy w instytucjach kościelnych!

Teologia - studia jednolite magisterskie, stacjonarne, 10/12 sem.

Teologia - folder 2022

Jednolite studia magisterskie, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

Nauka trwa 5 lat (10 semestrów) lub dla kandydatów do kapłaństwa - 6 lat (12 semestrów).

Kwalifikacje absolwenta:
- zakres: nauczanie religii

Absolwent zdobywa gruntowną wiedzę teologiczną. Kształcenie przygotowuje absolwenta do podejmowania określonych działań wspierających Kościół rzymskokatolicki w wypełnianiu jego zadań w świecie. Absolwent jest w stanie podjąć administracyjną, organizacyjną lub wychowawczą pracę w placówkach parafialnych w Polsce i misjach zagranicznych. Jest przygotowany ponadto do pracy w świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się podejmowaniem działań i świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych. Absolwent zdobywa również umiejętności współpracy w zespołach wychowawców zajmujących się formacją intelektualną oraz religijną dzieci i młodzieży w organizacjach pozarządowych. Podczas kształcenia absolwent otrzymuje ponadto przygotowanie pedagogiczne oraz uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii (rzymskokatolickiej) oraz etyki w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Ukończenie studiów upoważnia do ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej.

- zakres: formacja kapłańska

Absolwent zdobywa gruntowną wiedzę teologiczną. Kształcenie przygotowuje absolwenta do podejmowania określonych działań wspierających Kościół rzymskokatolicki w wypełnianiu jego zadań w świecie. Absolwent jest w stanie podjąć administracyjną, organizacyjną lub wychowawczą pracę w placówkach parafialnych w Polsce i misjach zagranicznych. Jest przygotowany ponadto do pracy w świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się podejmowaniem działań i świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych. Absolwent zdobywa również umiejętności współpracy w zespołach wychowawców zajmujących się formacją intelektualną oraz religijną dzieci i młodzieży w organizacjach pozarządowych. Podczas kształcenia absolwent otrzymuje ponadto przygotowanie pedagogiczne oraz uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii (rzymskokatolickiej) w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.


Ukończenie studiów upoważnia do ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej.

- zakres: teologia

Absolwent zdobywa gruntowną wiedzę teologiczną. Kształcenie przygotowuje absolwenta do podejmowania określonych działań wspierających Kościół rzymskokatolicki w wypełnianiu jego zadań w świecie. Ponadto absolwent posiada wiedzę teologiczną z zakresu: biblistyki, filozofii, nauk humanistycznych i społecznych oraz umiejętności niezbędne do pełnienia różnych ról społecznych.

Ukończenie studiów upoważnia do ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej.

Plany studiów:
1. Formacja kapłańska
2. Nauczanie religii
3. Teologia