Sympozjum Święta Lipka

Święta Lipka perła na pograniczu ziem, kultur i wyznań, cz. 2

sympozjum popularnonaukowe

 sobota 17. 03. 2018

Dom Pielgrzyma przy Sanktuarium Matki Bożej w Świętej Lipce