SW pozytywny proces oceny ICI Journals Master

Redakcja "Studiów Warmińskich" informuje, że nasze czasopismo pozytywnie przeszło proces oceny i zostało zindeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2018. Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wydania czasopisma z 2018 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2018: ICV 2018 = 100.00. Wyznaczona ocena, wraz z ocenami z lat ubiegłych, jest widoczna na liście czasopism ICI Journals Master List 2018 https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml oraz w tzw. paszporcie naszego czasopisma https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=2820&lang=pl