Studia Warmińskie w bazie Scopus

Redakcja "Studiów Warmińskich" uprzejmie informuje,
że nasze czasopismo zostało przyjęte do bazy Scopus.
W ciągu najbliższych kilku tygodni treści czasopisma powinny zostać udostępnione w tej bazie.

https://www.elsevier.com/pl-pl/solutions/scopus