Studia podyplomowe w zakresie katechezy przedszkolnej

REKRUTACJA  - zapisy do 25 września 2018 r.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów wyższych (pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego po ukończeniu Studiów podyplomowych w zakresie katechezy przedszkolnej” uzyskuje „kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w przedszkolach, z wyjątkiem przedszkoli specjalnych” (§ 5 pkt 2 Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii).

Informacje ogólne

Program studiów


Dane kontaktowe:

Sekretariat Studiów, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, pok. 19.
mail: anna.zellma@uwm.edu.pl

Kierownik studiów: prof. zw. dr hab. Anna Zellma
mail: anna.zellma@uwm.edu.pl , tel. 600 747 470

sekretarz studiów: dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM
tel. 509 591 132