Studia podyplomowe. Dydaktyka zajęć edukacyjnych w zakresie wychowania do życia w rodzinie

REKRUTACJA -zapisy do 25 września 2018 roku!

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych „Dydaktyka zajęć edukacyjnych w zakresie wychowania do życia w rodzinie” otrzymuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie wychowania do życia w rodzinie na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Ponadto, jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do prowadzenia w szkole zajęć w ramach szeroko rozumianego wychowania prorodzinnego. Studia podyplomowe pozwalają także podnieść kwalifikacje zawodowe wszystkim nauczycielom, a w szczególności pełniącym funkcje wychowawcy klasowego oraz pedagoga szkolnego.

Informacje ogólne

Program studiów


Dane kontaktowe:

Sekretariat Studiów, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, pok. 19.
mail: magda.bialach@uwm.edu.pl

Kierownik studiów: ks. dr Zdzisław Kieliszek
mail: zdzislaw.kieliszek@uwm.edu.pl

sekretarz studiów: mgr Magdalena Białach
tel. 89 523 89 46