Studia podyplomowe – Doskonalenie specjalistyczne z teologii

 

Studia podyplomowe łączą w sobie element dokształcania zawodowego nauczyciela religii oraz pogłębienia formacji teologicznej (licencjat kościelny z teologii). Studia podyplomowe z teologii kierowane są przede wszystkim do księży z diecezji elbląskiej, ale otwarte są także dla innych chętnych (świeckich i duchownych), którzy ukończyli studia magisterskie z zakresu teologii oraz posiadająh kwalifikacje do nauczania religii.  

Studia odbywać się będą w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu, ul. Bożego Ciała 10. Zajęcia we wtorki od godz. 8.30. Ze względów duszpasterskich kalendarium spotkań będzie dostosowane do rytmu roku duszpasterskiego. Nie przewiduje się spotkań w czasie kolędowym i rekolekcyjnym.

Bliższe informacje i rekrutacja

Bliższe informacje - wersja doc