Spotkanie sprawozdawcze Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

SPOTKANIE SPRAWOZDAWCZE WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Uprzejmie zapraszam wszystkich STUDENTÓW, DOKTORANTÓW, NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU TEOLOGII UWM na spotkanie sprawozdawcze Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, które odbędzie się 25 LISTOPADA 2021 ROKU (CZWARTEK) O GODZ. 10.00 W SALI NR 2.

ks. dr hab. Paweł Rabczyński, prof. UWM
przewodniczący Wydziałowego Zespołu
ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

PROGRAM
1. Słowo wprowadzające Przewodniczącego Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia;

2. Prezentacja Raportów Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na podstawie badań ankietowych: 
- „Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie - 3 lata od ukończenia studiów" (absolwenci rocznika 2016/2017);
- „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych" w semestrze zimowym 2020/2021;
- „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych" w semestrze letnim 2020/2021;

3. Dyskusja;

4. Wolne wnioski;

5. Podsumowanie spotkania sprawozdawczego.