śp. ks. prof. dr hab. W. Nowak - szczegóły pogrzebu

Z chrześcijańską nadzieją na życie wieczne w niebie zawiadamiamy, 
że w dniu 30 listopada
w wieku 80 lat zmarł

 Ś + P 
ks. prof. dr hab. Władysław Nowak 

Ewmerytowany pracownik naukowy naszego Wydziału,
wieloletni rektor WSD "Hosianum" w Olsztynie

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWEJ
Sobota, 5 grudnia 2020 r.

11.15 – Wprowadzenie trumny do bazyliki współkatedralnej św. Jakuba w Olsztynie

11.30 – Nabożeństwo różańcowe

12.00 – Msza Święta pogrzebowa pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego Józefa Górzyńskiego

Ciało zmarłego Kapłana zostanie pochowane na cmentarzu komunalnym w Olsztynie (ul. Poprzeczna).

 

Wszystkich prosimy o modlitwę, wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

 

         Władysław Nowak urodził się 14 lutego 1940 r. w Raniżowie, powiat Kolbuszowa, diecezja przemyska (obecnie sandomierska). Rodzicami byli Jakub i Jadwiga z domu Lis. Szkołę podstawową ukończył w Raniżowie. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego w Sokołowie Małopolskim wstąpił do „Hosianum” (1958). Święcenia kapłańskie otrzymał 21 czerwca 1964 r. z rąk bpa Tomasza Wilczyńskiego. Po rocznej pracy w charakterze wikariusza w parafii pw. Św. Leona w Gołdapi został skierowany na studia specjalistyczne z liturgiki w KUL. W 1968 r. uzyskał magisterium, zaś w 1974 obronił pracę doktorską (Agenda biskupa Marcina Kromera w dziele ujednolicenia liturgii sakramentów św. w Polsce po Soborze Trydenckim). W roku akademickim 1974/1975 odbył semestralny staż naukowy w Instytucie św. Anzelma w Rzymie. W 1997 r. uzyskał habilitację (Matka Pana w religijności ewangelików Prus Wschodnich (1525-1945). Olsztyn 1996, ss.327), a w 2003 otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych.

            Ks. Nowak przez całe swoje życie był związany z Warmińskim Seminarium Duchownym. Najpierw jako prefekt pro disciplina (od 03.08.1968 do 03.01.1975), następnie jako wykładowca liturgii (od 08.09.1970), etyki i ekumenizmu (od 26.08.1976) oraz wicerektor (od 04.01.1975 do 01.07.1984) i rektor (od 01.08.2004 do 30.06.2011). W tym czasie pełnił także ważne funkcje diecezjalne, m.in. referenta ds. ekumenizmu (od 1968), referenta ds. budzenia powołań kapłańskich (od 1969), członka Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej (od 1973), duszpasterza ludzi teatru (od 1986), sędziego diecezjalnego (od 1987). Od 1985 r. ks. Nowak był członkiem Papieskiej Międzynarodowej Komisji Maryjnej w Rzymie, zaś od 1987 r. członkiem Komisji Ekumenicznej Episkopatu Polski. 

            W 1999 r. ks. Nowak został mianowany profesorem nadzwyczajnym w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. Od powstania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie był profesorem na Wydziale Teologii tegoż Uniwersytetu. Przez jedną kadencję pełnił funkcję prodziekana, był kierownikiem Katedry Teologii Praktycznej i Ekumenizmu.

            Dorobek naukowy ks. prof. Nowaka obejmuje ok. 320 publikacji (10 publikacji książkowych, 20 redakcji naukowych prac zbiorowych, 200 artykułów naukowych, 30 haseł leksykograficznych, 30 recenzji i sprawozdań, 30 opracowań o charakterze duszpasterskim) oraz ponad 30 recenzji dorobku na tytuł naukowy, rozpraw habilitacyjnych i prac doktorskich.

            Głównym problemem badawczym ks. prof. Nowaka była teologia liturgii, a szczególnie tematyka związana z posoborową reformą i odnową liturgii oraz jej recepcją w Polsce. W centrum zainteresowań naukowych znajdowała się osoba Jezusa Chrystusa i Jego zbawcze misterium paschalne. Drugim ważnym tematem badawczym były dzieje liturgii i pobożności na Warmii oraz w innych częściach kraju. Warto podkreślić, że Ksiądz Profesor prowadził swoje badania także w wymiarze ekumenicznym, przyczyniając się w ten sposób do poznania i pojednania różnych denominacji chrześcijańskich.

          Zmarł nagle 30 listopada 2020 roku w Konwikcie Kapłanów Warmińskich. Pozostawił wdzięczne grono uczniów, współpracowników oraz kolegów. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wytrawny teolog, liturgista i ekumenista. 

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym!

 ks. Paweł Rabczyński