Rocznik "Forum Teologiczne" objęty ministerialnym programem

Rocznik naukowy "Forum Teologiczne"
został objęty ministerialnym programem
"Wsparcie dla czasopism naukowych",
dlatego otrzyma finansowanie
oraz
wejdzie na listę czasopism punktowanych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.