Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra lic. Leszka Mysiewicza

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny nauki teologiczne 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
zawiadamiają, że w dniu 6 listopada 2020 roku o godz. 11.00 
odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA 
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgra  lic. Leszka Mysiewicza 

na temat:

Pisteologiczny aspekt procesu resocjalizacji osób pozbawionych wolności 
w świetle badań w Areszcie Śledczym w Olsztynie w latach 2017-2018

 

Promotor: Ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM

Promotor pomocniczy: Ks. dr hab. Paweł Rabczyński, prof. UWMRecenzenci:                        Ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO
                                              Ks. dr hab. Mieczysław Polak, prof. UAM

 

Obrona odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu i rejestrację: komunikator Skype. Link do spotkania "doktoraty": https://join.skype.com/f8jqYZUpDCtB

Z rozprawą doktorską, streszczeniem i recenzjami można  zapoznać się pod adresem internetowym: http://bip.uwm.edu.pl/section/259    

 

 

                                                        

Olsztyn,  1 października 2020 roku