Publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. mgra lic. Piotra Jana Kaczmarczyka

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny nauki teologiczne
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
zawiadamiają, że w dniu 6 czerwca 2022 roku o godz. 11.00
w sali nr 2 (ul. Kard. Hozjusza 15, Olsztyn) odbędzie się
PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Ks. mgra lic. Piotra Jana Kaczmarczyka
na temat: Synod Biskupów w posoborowej odnowie Kościoła (1965-2018)

Promotor: Ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM
Promotor pomocniczy: Ks. dr hab. Paweł Rabczyński, prof. UWM

Recenzenci: Ks. prof. dr hab. Jan Perszon
 Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL