Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. mgra lic. Łukasza Roberta Garbackiego, p. mgr lic. Danuty Agnieszki Święckiej oraz p. mgr lic. Mileny Marii Mróz.