Pracownik naszego Wydziału mianowany biskupem

Z woli Ojca Świętego Franciszka

Biskupem Pomocniczym Archidiecezji Warmińskiej

został mianowany Ks. Kanonik dr Janusz Ostrowski, adiunkt Wydziału Teologii UWM w Olsztynie.

Nominacja została ogłoszona dnia 27 lutego 2018 r. o godz. 12.00.