Pozytywna ocena naszego Wydziału

Uprzejmie informujemy, że 20 października 2016 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego oraz stanowiskiem UWM w Olsztynie, a także kierując się sprawozdaniem Zespołu nauk humanistycznych w sprawie jakości kształcenia na kierunku "teologia" prowadzonym na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim, wydało ocenę: pozytywną.