Polonia Restituta - rejestracja

24 września 2018 roku, poniedziałek, Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
Olsztyn-Kortowo, ul. Dybowskiego 11

Zapraszamy na konferencję „Ekologia, solidarność społeczna, zrównoważony rozwój” z cyklu Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości.

Postępująca degradacja środowiska przyrodniczego, ale też społecznego i osobowego stwarza realne zagrożenie dla współczesnych i przyszłych pokoleń i stanowi ważne wyzwanie natury etycznej, społecznej i politycznej, a dla wierzących – także religijnej. Uczestnicy konferencji zastanawiać się będą jak szukać możliwych rozwiązań kierując się zarówno obowiązkiem solidarności z innymi, jak i zasadą zrównoważonego rozwoju.

Zapraszamy 24 września 2018 roku do Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Olsztyn-Kortowo ul. Dybowskiego 11.

Organizatorem konferencji jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Rejestracja uczestników: https://www.nauka.gov.pl/konferencja-ekologia-solidarnosc-spoleczna-zrownowazony-rozwoj/