PAN - gratulacje dla naszych naukowców!

W grudniu 2019 r. odbyły się wybory do komitetów Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023.

Z Wydziału Teologii UWM w skład komitetów naukowych PAN weszli:
ks. prof. dr hab. Marian Machinek (Komitet Nauk Teologicznych)
ks. prof. dr hab. Jacek Pawlik (Komitet Nauk Etnologicznych)
Prof. dr hab. Michał Wojciechowski (Komitet Nauk Teologicznych)

Serdecznie gratulujemy!