Nowy tom Forum Teologicznego

Z radością informujemy, że ukazał się
XXII tom „Forum Teologicznego” (2021)

Dziękujemy wszystkim autorom, recenzentom i członkom redakcji za współpracę.

Aktualny tom jest dostępny na stronie czasopisma: http://www.uwm.edu.pl/ft/ w wersji pdf oraz MOBI i EPUB,
a także na Platformie czasopism naukowych UWM https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ft/issue/view/403

Jest on też dostępny za pośrednictwem aplikacji „iFT – Internetowe Forum Teologiczne”.
Aplikację można pobrać bezpłatnie w sklepie GooglePlay i AppStore.