Nowe władze RWSS WT wybrane

Dnia 15.10.2021r. odbyły się wybory uzupełniające do RWSS WT❗
Oto skład nowego prezydium:
Przewodniczący RWSS: Julia Sobolewska 
Wiceprzewodniczący: Katarzyna Urszula Luczys 
Wiceprzewodniczący: Anna Kowalska
Członek prezydium: Ziemowit Ziemba
Delegat RWSS do RUSS: Milena Stępniak

 Dziękujemy
Ewie Roszkowskiej za owocną współpracę
i
Michałowi Kołakowskiemu
za wieloletnią pracę w samorządzie oraz wsparcie