Najlepszy Belfer 2018/19

RWSS WT UWM w Olsztynie ogłasza 
najlepszym Belfrem WT w roku akademickim 2018/19 został 
Ks. dr Zbigniew Kulesz 
GRATULACJE!!!