Najbliższe publiczne obrony rozpraw doktorskich

Dziekan i Rada Wydziału Teologii 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
zawiadamiają, że w dniu 31 października 2018 roku  o godz. 10.00
w sali nr 2 (ul. Kard. Hozjusza 15, Olsztyn) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA 
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr lic. Anny Diany Rondomańskiej 

na temat:

Kerygmatyczna koncepcja teologii według ks. Wincentego Granata

Promotor: Dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM

Recenzenci: dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW, ks.dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w dziekanacie Wydziału Teologii 
(Olsztyn, ul. Kard. Hozjusza 15,  pokój 19).


 

Dziekan i Rada Wydziału Teologii 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
zawiadamiają, że w dniu 14 listopada 2018 roku  o godz. 13.00
w sali nr 2 (ul. Kard. Hozjusza 15, Olsztyn) odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA 
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr lic. Ilony Szarejko

na temat:

Metody i formy aktywizujące młodzież licealną w toku lekcji religii. 

Studium teoretyczno-empiryczne 

Promotor: Prof. zw. dr hab. Anna Zellma

Recenzenci: ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński, ks. prof. dr hab. Jan Szpet

 Z rozprawą doktorską można się zapoznać w dziekanacie Wydziału Teologii 

(Olsztyn, ul. Kard. Hozjusza 15,  pokój 19).