Konkurs o Janie Pawle II

Z okazji 30-tej rocznicy wizyty Świętego Jana Pawła II w Olsztynie
Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
zaprasza do udziału w konkursie literackim
młodzież szkół ponadpodstawowych

Celem konkursu jest pogłębienie nauczania papieża Jana Pawła II
i refleksja (filozoficzna, teologiczna, prawna, społeczna, pedagogiczna)
słów papieża wypowiedzianych podczas spotkań w Olsztynie

regulamin doc

regulamin pdf