Konferencja Zapiski Mikołaja Kopernika

 

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie ma zaszczyt zaprosić na konferencję

Zapiski Mikołaja Kopernika w drukach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie

w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Samorząd Olsztyna

 

Konferencja odbędzie się 6 grudnia 2016 roku o godzinie 9.30 w sali nr 2 Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Olsztyn – Redykajny, ul. Kard. S. Hozjusza 15)

 

ks. Tomasz Garwoliński

dyrektor Biblioteki WSD MW „Hosianum”

 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 5 grudnia 2016 roku

tel. 608 44 58 64, 89 523 89 75

e-mail: tomgar@uwm.edu.pl

 

W programie:

- przywitanie gości przez ks. Tomasza Garwolińskiego, dyrektora Biblioteki WSD MW „Hosianum”

- słowo Księdza Arcybiskupa dr. Józefa Górzyńskiego, Metropolity Warmińskiego

- słowo Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego

- słowo Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina

- słowo Prezydenta Olsztyna dr. Piotra Grzymowicza

Sesja naukowa (referaty i prezentacje trwające po 15 minut):

- Teresa Borawska: Pismo Mikołaja Kopernika

- ks. Tomasz Garwoliński: Analiza księgoznawcza druków z zapiskami Mikołaja Kopernika

- Ewa Chlebus: Oprawy ksiąg z dopiskami Kopernika ze zbiorów Biblioteki WSD MW Hosianum w Olsztynie

- Clarinda E. Calma: Odręczne notatki Mikołaja Kopernika w Disputationes, quaestiones et consilia Fredericusa Petruciusa oraz Consilia Antoniusa de Butrio (analiza stylometryczna)

- Dorota Jutrzenka-Supryn, Jolanta Czuczko: Zapiski marginalne autorstwa Mikołaja Kopernika w inkunabułach i starych drukach ze zbiorów Biblioteki „Hosianum” w Olsztynie w świetle zagadnień konserwatorskich

- Iwona Sanewska, Sylwia Jastrzębowska, Natalia Świtkowska: Sprawozdanie Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policjiw Olsztyniezbadań prowadzonych nad zapiskami w drukach Biblioteki WSD MW „Hosianum”

- Dorota Jutrzenka-Supryn, Jolanta Czuczko: Księgi Mikołaja Kopernika w rękach konserwatora zabytków

Wystawa druków z XV i XVI wieku z odręcznymi zapiskami Mikołaja Kopernika ze zbiorów Biblioteki WSD MW „Hosianum”