Konferencja Wiara i ekologia

Wstęp wolny
Organizatorzy proszą o rejestrację uczestników na adres: analewaj@wp.pl

 

Plan konferencji

 

Sesja 1: Kryzys ekologiczny w kontekście polskim i ukraińskim

9.15-9.40 Stan środowiska naturalnego w Polsce (dr hab. inż. Sławomir Szymczyk, prof. UWM, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie)
9.40-10.05 Problem czystości powietrza w Polsce i wpływ na sytuację zdrowotną społeczeństwa (dr Jakub Jędrak, Polish Smog Alert)
10.05-10.30 Możliwe alternatywy dla pozyskiwania energii ze spalania kopalin (prof. Janusz Gołaszewski, Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych UWM w Olsztynie)
10.30-10.55 Imperatywy zrównoważonego rozowju w ukraińskiej edukacji akademickiej (prof. Denys Svyrydenko, National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv/Ukraine)
10.55-11.25 Dyskusja
11.25-11.55 Przerwa kawowa

Sesja 2: Naukowe, filozoficzne i teologiczne refleksje i odpowiedzi
11.55-12.20 Lokalne i narodowe odpowiedzi na kryzys ekologiczny (prof. Zbigniew Szwejkowski, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie)
11.20-12.45 Mentalność ekologiczna: problem wzjamenych relacji między osobą, społeczeństwem i naturą (prof. Sergii Terepyshchyi, National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv, Ukraine)
12.45-13.10 Nauczanie Kościoła katolickiego dotyczące ekologii (o. dr hab. Jerzy Brusiło, Międzywydziałowy Instytut Bioetyki, UPJP II, Kraków)
13.10-13.35 Kryzys ekologiczny a pytanie o sprawiedliwość społeczną w perspektywie polskiej i międzynarodowej (ks. prof. Jerzy Gocko, Wydział Teologii KUL, Lublin)
13.35-14.00 Dyskusja
14.00-14.45 Przerwa obiadowa

Sesja 3: Dalsze zadania wspólnoty chrześcijańskiej
14.45-15.10 Zaangażowanie na poziomie parafii (Daniel Hale, Catholic Agency For Overseas Development, London)
15.10-15.35 Realizacja postulatów encykliki Laudato si' w polskim Kościele (o. dr Stanisław Jaromi, Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu)
15.35-16.00 Najważniejsze zadania na rok 2018 (dr Thomas Hale, Oxford University)
16.00-17.00 Dyskusja panelowa