Komunikat Nr 2/2020 Dziekana Wydziału Teologii UWM

Komunikat Nr 2/2020 
Dziekana Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 16 marca 2020 roku 

w sprawie: działalności Wydziału Teologii w dniach 16-29 marca 2020 roku 


W związku z zarządzeniem Rektora UWM w Olsztynie z dnia 16.03.2020 roku w sprawie organizacji pracy na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie informuję:
1.Obowiązek pracy zdalnej dla nauczycieli akademickich polega na kontakcie elektronicznym ze studentami, w celu zapewnienia realizacji zadań dydaktycznych w najbliższych dwóch tygodniach. Wszyscy studenci zostali o tym poinformowani.
2.Ograniczenie bezpośredniego kontaktu administracyjnego do minimum; załatwianie wszelkich spraw drogą elektroniczną; wymiana dokumentów dokonywana jest przez portiernię.
3.Wszystkie wydarzenia dydaktyczno-naukowe na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie do dnia 29 marca 2020 roku zostały odwołane.

Dziekan
ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM