IX Ogólnopolskie Seminarium Hagiologczne

Serdecznie zapraszamy do udziału

 IX Ogólnopolskie Seminarium Hagiologczne,
pt. Święty Tadeusz Juda w wierze, pobożności, teologii i sztuce - dawniej i dziś
(perspektywa uniwersalna i regionalna) 

Termin: 5 XI 2019, godz. 9-14 
Miejsce: Wydział Teologii UWM w Olsztynie, sala 8 

Program pod adresem: <http://www.uwm.edu.pl/ztdif/wp-content/uploads/2019/10/TADEUSZ_JUDA_program.pdf>