II etap Olimpiady o Rodzinie

10.00 Powitanie uczestników i gości przez ks. dr hab. Marka Żmudzińskiego, dziekana Wydziału Teologii UWM w Olsztynie.

10.10 Eliminacje

11.20 Wykład otwarty "Czy człowiek to tylko zwierzę?" - ks. dr Zdzisław Kieliszek

13.30 Koncert zespołu Soli Deo Gloria WSD Hosianum. Zakończenie