I etap plebiscytu Belfer UWM 2021

Etap I

Zgłoszenie kandydatur na Belfra w obrębie Wydziału. Spośród nadesłanych zgłoszeń Samorząd Wydziałowy wybiera 3, które przechodzą do kolejnego etapu.

od 30 listopada, godziny 8:00
do 3 grudnia, godziny 15:00

Bliższe informacje