Finał I Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie - galeria foto

5 kwietnia 2017 r. na Wydziale Teologii  UWM odbył się finał 1. Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie. Wzięło w nim udział 10 zespołów 2-osobowych z 10 województw naszego kraju.

O godz. 9.oo  młodzież przystąpiła do rozwiązania testu składającego się z 30 pytań. Miała na to 45 min. Po tej części  finału młodzież wraz ze swoimi nauczycielami poszła na kawę, zaś Komitet Główny przystąpił do sprawdzania testów. O godz. 10.4o rozpoczęła się Gala, którą poprowadził redaktor naczelny Telewizji Regionalnej – Maciej Wróbel.

Po powitaniu gości przez ks. dra Zdzisława Kieliszka- Prodziekana Wydziału Teologii UWM, „Olimpiadę w liczbach” przedstawił ks. dr Michał Tunkiewicz – koordynator Olimpiady, zaś p. Grażyna Przasnyska – przewodnicząca Komitetu Głównego, przedstawiła dotychczasowy przebieg Olimpiady od strony merytorycznej.

Do finałowej debaty zakwalifikowało się 5 zespołów z: Bolesławca, Przemyśla, Chrzanowa, Gorzowa Wielkopolskiego i Gdyni.  Po wylosowaniu nr. stolików i zajęciu przy nich miejsc, młodzież odpowiadała na 3 pytania przygotowanie przez Komitet Główny. O Kolejności odpowiedzi decydował także los.

Komisja Oceniająca składająca się z 9 osób (Grażyna Przasnyska - Przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady; Agnieszka Warakomska-Poczobutt - Dyrektor Biura Wojewody Warmińsko-Mazurskiego;  Joanna Karpowicz - Wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego; Elżbieta Doroszuk - Przewodnicząca Śląskiego Komitetu Okręgowego; Dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM - Sekretarz Komitetu Głównego; Ks. dr Cezary Opalach - Katedra Nauk o Rodzinie Wydziału Teologii UWM; Dr Maria Piechocka-Kłos - Wydział Teologii UWM; Sylwia Mikołajczak - doktorantka Wydziału Teologii UWM; Agata Stendel - studentka Nauk o Rodzinie  UWM) oceniała w sposób jawny wypowiedzi uczestników w skali od 1 d 10 pkt. i wyłoniła laureatów.

Poniższa tabela przedstawia finalistów i laureatów tegorocznej finałowej edycji Olimpiady Wiedzy o rodzinie.

Opr. Ks.  dr Michał Tunkiewicz - koordynator

Finaliści i laureacji I Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie

5 kwietnia 2017 r.

Zespół

Szkoła

Finaliści/

Laureaci

Miejsce

Wiktoria Hanna Antczak

II LO Gorzów Wlkp.

(woj. lubuskie)

Laureaci

1

Małgorzata Oliwia Płuciennik

Alicja Myśliwiec

I LO Bolesławiec

(woj. dolnośląskie)

Laureaci

2

Katarzyna Jakieła

Tomasz Detlaf

VI LO Gdynia

(woj. pomorskie)

Laureaci

3

Hubert Marek  Oleksiak

Edyta Hejmann

II LO Bydgoszcz

(woj. kujawsko-pomorskie)

Finaliści

 

Tadeusz Wendt

Karolina Strąk

Zesp. Szk. Ponadgimn. nr 5 Piotrków Tryb.

(woj. łódzkie)

Finaliści

 

Dominika Kapuścińska

Nikola Szczurek

I LO w Chrzanowie

(woj. małopolskie)

Finaliści

 

Natalia Chlupka

Monika Mazur

Zesp. Szk. Ogólnokszt. nr1 Prudnik
(woj. opolskie)

Finaliści

 

Martika Miczulska

Justyna Żołnierz

I LO w Przemyślu

(woj. podkarpackie)

Finaliści

 

Kamila Maziarczyk

Wioleta Pogorzelska

Zesp. Szk. Ogólnokszt.
i Policealnych. Wysokie Maz. (woj. podlaskie)

Finaliści

 

Paulina Śliwowska

Aleksandra Treter

Zesp. Szk. Ponadgimn. Nr 3. Włoszczowa

(woj. świętokrzyskie)

Finaliści