Dotacja na organizację OWR przyznana!

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Wydział Teologii) otrzymał dotację (187 366 zł.) na organizację Olimpiady wiedzy o rodzinie w l. 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022.
Przypomnijmy, że nasz wydział organizował już tę olimpiadę w latach poprzednich.

Miło też jest nam poinformować, że nasz wniosek merytorycznie został oceniony (33 punkty) najwyżej spośród wszystkich (57) wniosków złożonych w otwartym konkursie MEN Organizacja i przeprowadzanie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

Zapraszamy na stronę olimpiady