Dofinansowanie Studiów Warmińskich

Redakcja „Studiów Warmińskich” z radością informuje, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę otrzymał ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowanie na zrealizowanie w 2019 r. projektu Digitalizacja, scalenie i udostępnienie oraz stworzenie bazy bibliograficznej pierwszego w Polsce katolickiego czasopisma naukowego „Studia Warmińskie”. Kwota dofinansowania wynosi 104 680,00 PLN.