6. Międzynarodowe Sympozjum Familiologiczne

6. Międzynarodowe Sympozjum Familiologiczne 

Wydział Teologii UWM w Olsztynie 

Katedra Teologii Moralnej i Nauk o Rodzinie 

we współpracy z 

Anthropos Institute International (Sankt Augustin/Chicago) 
Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym w Kijowie
Katedrą Misjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Katedrą Religiologii i Misjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 
Akademią Finansów i Biznesu Vistula, Instytutem Historii Filia Pułtusk
Polską Prowincją Zgromadzenia Słowa Bożego
Polskim Stowarzyszeniem Familiologicznym

 

zapraszają na Konferencję on-line:

Rodzina – Rytuał – Święto

w dniach 12 – 13 maja 2022 r. 

bliższe informacje
formularz zgłoszeniowy