550. rocznica przyłączenia Warmii do Polski i 450. rocznica istnienia Biblioteki "Hosianum"

W PROGRAMIE:

- przywitanie gości przez ks. Tomasza Garwolińskiego, dyrektora
Biblioteki WSD MW "Hosianum"; prezentacja książki _Iubilaeum Warmiae
et Bibliothecae. Wybrane zagadnienia dotyczące 550. rocznicy
przyłączenia Warmii do Polski i 450. rocznicy istnienia Biblioteki
"Hosianum"_

- słowo Księdza Arcybiskupa dr. Józefa Górzyńskiego

- słowo Prezydenta Olsztyna dr. Piotra Grzymowicza

_SESJA POPULARNO-NAUKOWA_ (referaty trwające po 10 minut):

ks. Andrzej Kopiczko (Olsztyn): _Drugi pokój toruński - geneza,
postanowienia i reperkusje na Warmii_,

Clarinda E. Calma (Kraków): _Stanisław Hozjusza jako patron i
protektor elżbietańskich rekuzantów_,

Ewa Chlebus (Elbląg): _Dawne introligatorstwo warmińskie - stan badań
i postulaty badawcze_,

Arkadiusz Wagner (Toruń): _Zbiór opraw oznaczonych superekslibrisami
polskimi z pierwszej połowy XVI wieku w Bibliotece "Hosianum".
Charakterystyka wybranych przykładów_,

ks. Tomasz Garwoliński (Olsztyn): _Polonika z XVI wieku w Bibliotece
"Hosianum"_,

Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew (Olsztyn): _Druki braniewskie w zbiorach
Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej
"Hosianum"_,

Ilona Dulisz (Olsztyn): _Nieznany księgozbiór muzyczny uniwersytetu
królewieckiego zachowany w olsztyńskiej Bibliotece "Hosianum"_

WYSTAWA CYMELIÓW BIBLIOTEKI WSD MW "HOSIANUM"

Kawa, herbata Atrakcją uroczystości będzie możliwość zobaczenia, w
jaki sposób kiedyś drukowano książki. Andrzej Kuśmierczyk z
drukarni HAKUS udostępni czynne maszyny drukarskie z XVIII-XIX wieku.
Zaproszeni goście otrzymają wydrukowane na papierze czerpanym mapy
Warmii z XVI wieku, z dzieła Abrahama Orteliusa _Theatrum Orbis
Terrarum_ ze zbiorów Biblioteki "Hosianum".