Opinie pracodawców

Raport z badania ankietowego na temat: "Opinie Pracodawców o Absolwentach UWM w Olsztynie" przeprowadzonego w 2013 roku
 


 

 

Tekt całego raportu...