Badanie losów Absolwentów

Raport z badania ankietowego na temat "Losy zawodowe Absolwentów UWM w Olsztynie" przeprowadzonego wśród Absolwentów rocznika 2012


 

 

Tekst całego Raportu....