Historia Wydziału

Wydział Teologii powstał wraz z utworzeniem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dniu 1 września 1999 r. (Ustawa o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 9 lipca 1999 r. - Dz. U. nr 69 z dnia 20 sierpnia 1999 r., poz. 762). Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego Stolicy Apostolskiej 15 sierpnia 1999 r. erygowała Wydział Teologii na powstającym Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Ważniejsze wydarzenia:

 • 1 września 1999 r.  - powstanie Wydziału Teologii wraz z utworzeniem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Ustawa o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 9 lipca 1999 r. - Dz. U. nr 69 z dnia 20 sierpnia 1999 r., poz. 762). Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego Stolicy Apostolskiej 15 sierpnia 1999 r. erygowała Wydział Teologii na powstającym Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
 • 2000 r. - otrzymanie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk teologicznych
 • 2005 r. - pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej kierunku: teologia
 • 2006 r. - uzyskanie I kategorii w parametrycznej ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 2007 r. - utworzenie kierunku studiów: nauki o rodzinie
 • 2007 r. - otrzymanie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk teologicznych
 • 2007 r. - utworzenie stacjonarnych studiów doktoranckich
 • 2 października 2009 r. - wizyta Prefekta Kongregacji Edukacji Katolickiej kard. Zenona Grocholewskiego (Rocznica 10-lecia Wydziału)
 • 2010 r.  - pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej kierunku: teologia
 • 2011 r. - utworzenie kierunku: prawo kanoniczne
 • 28 października 2011 r. - uroczystość wręczenia tytułu Doktora Honoris Causa Ks. Abp. Wojciechowi Ziembie Metropolicie Warmińskiemu
 • 2013 r. - przyznanie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego naszemu Wydzałowi kategorii naukowej: A (poziom bardzo dobry)

Dziekani i prodziekani:

Dziekani:

 • 1999-2002 - ks. prof. dr hab. Alojzy Szorc
 • 2002-2005 - ks. prof. dr hab. Cyprian Rogowski
 • 2005-2008 - ks. prof. dr hab. Cyprian Rogowski
 • 2008-2012 - ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM
 • 2012-2014 - ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM
 • 2014-         - ks. dr hab. Jacek Pawlik, prof UWM

Prodziekani ds. nauki:

 • 1999-2002 - ks. prof. dr hab. Władysław Nowak
 • 2002-2003 - ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk
 • 2003-2005 - ks. dr Jan Guzowski
 • 2005-2008 - ks. dr hab. Edward Wiszowaty, prof. UWM
 • 2008-2012 - ks. dr hab. Jacek Jan Pawlik, prof. UWM
 • 2012-2016 - ks. dr hab. Stefan Ewertowski, prof. UWM

Prodziekani ds. kształcenia:

 • 1999-2003 - ks. dr Jan Guzowski
 • 2002-2005 - ks. dr Piotr Duksa
 • 2005-2008 - ks. dr Piotr Duksa
 • 2008-2012 - ks. dr Jan Guzowski
 • 2012-2016 - ks. dr Jan Guzowski

Prodziekani ds. studenckich:

 • 2012-2016 - ks. dr Zdzisław Kieliszek

Nauczyciele akademiccy:

 1. Bafia Stanisław, ks. dr hab. prof. UWM  (1999-2013)
 2. Bieniek Bolesław, ks. dr (2002 - 2008)
 3. Borzyszkowski Marian, ks. prof. dr hab. (1999 - 2001) śp. 21.09.2001
 4. Chudzikowska-Wołoszyn Małgorzata, dr (1999 - 2008)
 5. Cybowski Jerzy, mgr (1999 - 2001)
 6. Fidura Jerzy, ks. dr (1999 - 2005)
 7. Forycki Roman, ks. dr (1999 - 2001) śp. 25.06.2011 r.
 8. Gogola Wiesław Jerzy, ks. prof. dr hab. (2006 - 2008)
 9. Górny Jan, ks. dr (1999 - 2008)
 10. Hulecki Mirosław, ks. mgr (1999 - 2008)
 11. Jezierski Jacek, ks. bp dr (1999 - 2011)
 12. Jodko Rajmund, ks. dr (1999 - 2010)
 13. Jóźwiak Stanisław, ks. dr (1999 - 2005)
 14. Jóźwik Andrzej, ks. mgr  (1999 - 2000)
 15. Kalinowski Wojciech, ks. dr (2002 - 2005)
 16. Klimczuk Zygmunt, ks. dr (1999 - 2009)
 17. Kłódka Andrzej, ks. dr (2011-2013)
 18. Kołakowska Anna, mgr lic (1999 - 2001)
 19. Kopiczko Andrzej, ks. prof. dr hab. (1999 - 2005)
 20. Kowalak Władysław, ks. prof. dr hab. (1999 - 2001)
 21. Kulig-Cybowska Urszula, mgr (1999 - 2001)
 22. Kułak Wojciech, ks. dr (1999 - 2001)
 23. Labudda Stanisław, ks. dr (1999 - 2002)
 24. Lesiński Andrzej, ks. dr (1999-2012)
 25. Łudczak Maria, dr (1999-2011)
 26. Michoń Edward, ks. dr (1999 - 2008)
 27. Miotk Andrzej, ks. dr  (2002-2009)
 28. Misiaszek Antoni, ks. prof. dr hab. (2000-2011)
 29. Mocarski Grzegorz, ks. mgr (1999 - 2005)
 30. Nadolski Ludwik, ks. dr (1999 - 2002) śp. 26.08.2002
 31. Nowak Władysław, ks. prof. dr hab. (1999-2011)
 32. Rogalewski Tadeusz, ks. prof. dr hab. (1999 - 2007) śp. 2.04.2007
 33. Sakowicz Eugeniusz, dr hab. (2003 - 2004)
 34. Seweryn Anna, dr  (2008-2009)
 35. Spiegel Egon, dr hab. prof. UWM (2004-2010)
 36. Sroga Piotr, ks. mgr (1999 - 2007)
 37. Szorc Alojzy, ks. prof. dr hab. (1999 - 2003) śp. 27.12.2010 r.
 38. Sztychmiler Ryszard, ks. prof. dr hab. (2001 - 2003)
 39. Turek Józef, ks. prof. dr hab. (1999 - 2000) śp. 4.06.2010 r.
 40. Warchoł Edward, ks. dr hab.  (1999 - 2000)
 41. Wesoły Waldemar, ks. dr hab. prof. UWM (1999-2011)
 42. Więcek Wiesław, ks. dr (1999 - 2004)
 43. Wojtkowski Julian, ks. bp prof. dr hab.  (1999 - 2001)
 44. Wojtyska Damian Henryk, ks. prof. dr hab. (1999 - 2001) śp. 23.03.2009
 45. Zimoń Henryk, ks. prof. dr hab. (1999 - 2000)
 46. Zinkiewicz Stanisław, ks. mgr lic. (1999 - 2001

Absolwenci:

 

Rok

WSD
OL

WSD
EB

WSD


WSD
PN

 
RAZEM 
WSD
TL
RAZEM
WSD+TL

 
NR RAZEM
2000 11 - - - 11 80 91 - 91
2001 12 9 8 3 32 111 143 - 143
2002 10 6 7 5 28 180 208 - 208
2003 5 6 9 6 26 171 197 - 197
2004 7 5 10 8 30 116 146 - 146
2005 7 7 14 8 36 143 179 - 179
2006 6 5 6 9 26 170 196 - 196
2007 10 5 5 7 27 176 203 - 203
2008 15 6 7 8 36 133 169 - 169
2009 8 7 7 10 32 111 143 - 143
2010 9 4 14 6 33 105 138 140 278
2011 14 7 7 4 32 88 120 165 285
2012 13 6 13 9 41 35 76 235 311
2013 15 7 3 5 30 22 52 223 275
RAZEM 142 80 110 88 420 1641 2061 763 2824

Dziś jest 13.10.2015Wkrótce na wydziale
2015-10-14:
spotkanie organizacyjne KNPK PRO FAMILIA, godz. 15.15, s. 26
2015-10-16:
Adoracja Najświętszego Sakramentu
2015-10-16:
Spotkanie Komisji ds. oceny efektywności wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, godz. 13.30, s. 17


Wizyty: 1540220
Ostatnia aktualizacja: 13.10.15 08:53
Gości online: 2