Władze

DZIEKAN

Dziekanem Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych UWM w Ełku w kadencji 2016-2020 jest ks. prof. dr hab. Wojciech Guzewicz, prof. zw.

E-mail: wojciech.guzewicz@uwm.edu.pl
Telefon:+48 87 621-60-76 lub 87 621-07-07

Interesanci przyjmowani są w poniedziałki w godzinach 16.00-18.00 oraz czwartki w godzinach 9.00-11.00