Rada Wydziału

W skład Rady Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych UWM w Ełku w kadencji 2016-2020 wchodzą:

ks. prof. dr hab. Wojciech Guzewicz, prof. zw. – Dziekan Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych UWM w Ełku
dr Jacek Janusz Mrozek – przedstawiciel niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych
mgr Katarzyna Bujnowska – pracownik administracyjny
Monika Jagłowska – przewodnicząca Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego WSTiS w Ełku

Terminarz posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2017/2018

Semestr zimowy:

14 września
19 października
16 listopada
14 grudnia
18 stycznia

Semestr letni:

22 luty
15 marca
12 kwietnia
17 maja
14 czerwca