Koła Naukowe

Na kierunku Geodezja i Kartografia działa koło naukowe o nazwie:

„Naukowe Koło Obrazowania Ziemi”

opiekunem naukowym Koła jest dr inż. Andrzej Lubecki