Koła Naukowe

Na kierunku Geodezja i Kartografia działa koło naukowe o nazwie:

„Naukowe Koło Obrazowania Ziemi”

Na kierunku Administracja działa koło naukowe o nazwie:

"Koło naukowe administratywistów"