Badanie losów Absolwentów

http://www.uwm.edu.pl/studenci/badanie-losow-absolwentow

 

http://losyabsolwentow.uwm.edu.pl:8080/apex/f?p=102:1