Kontakt

Redaktor naczelny:

Ks. Wojciech Guzewicz (wojciech.guzewicz@uwm.edu.pl)


Sekretarze redakcji:

dr Piotr Wojnicz (wojniczpiotr@wp.pl)

dr Jacek Mrozek (j.mrozek@op.pl)


Kierownicy działów:

dr Marta Więckiewicz-Archacka (marta.wieckiewicz@gmail.com) – nauki o mediach;

prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska (ewesolowska1110@gmail.com) – psychologia;

dr Monika Ziniewicz (ziniewicz.m@uwm.edu.pl) – nauki o administracji;

ks. prof. dr hab. Florian Lempa (slawomirpatrycjusz@wp.pl) /grzecznościowo/ – prawo kanoniczne;

dr hab. Sławomir Kursa (slawomirpatrycjusz@wp.pl) – prawo


Adres redakcji:

ul. Kościuszki 23

19-300 Ełk